Skip to content

Oddlužení je na vás

Ano, vy jste ti, kteří určují pravidla! Vy jste ti, kteří řídí svoje činy! Pokud se nám ozvete, jsme schopni dojet i za vámi domů a ujasnit na místě celou vaší situaci. Jsme schopni analyzovat vaše možnosti, jsme schopni na základě vámi dodaných podkladů připravit a zpracovat kvalitní Návrh na oddlužení, který předložíte soudu. Tím dnem kdy se vaše jméno objeví v Insolvenčním rejstříku, drží nad vámi ochrannou ruku soud. Neznamená to ale, že nemusíte od této chvíle nic dělat, pouze se vám zastavuje každodenní narůstání úroků z dlužných částek a vaši věřitelé musí začít respektovat, že dluhy budete řešit v rámci osobního bankrotu.

Hlavně ne sami

Častá chyba, kterou mnozí dělají, že formulář, který k soudu podají, není úplný, nebo neobsahuje všechny požadované přílohy. Jen firma znalá problematiky je schopná zpracovat materiály tak, aby byly bez výhrad přijaty, protože i přes to, že si mnozí myslí, že je to samozřejmost, opak může být pravdou. V tom případě, že se rozhodnete jít do toho s námi, zkontaktujte naši společnost! S námi máte záruku, že soud váš návrh přijme!